Публична дейност на групата по интереси "IT Пътешественик"

Публична дейност на групата по интереси "IT Пътешественик"

Публична дейност на групата по интереси "IT Пътешественик"

На 23 февруари 2018 година учениците от клуба по информационни технологии "IT Пътешественик", имаха представителна изява пред родители и учители. С голямо желание и ентусиазъм децата рисуваха с компютър самостоятелни графични проекти на тема "Мартеници". Учениците бяха поздравени от ръководството на училището за оригиналните и естетически изпълнени проекти. Гордея се с вас IT Пътешественици! Ръководител на групата А. Величкова