Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"

В нашето училище има 3 групи по Проект "Твоят час" - Една за дейност по интереси и две за дейности по обучителни затруднения:

1. Група за занимание по интереси - "IT Пътешественик", с ученици от II и III клас, ръководител - Антоанета Величкова

2. Група за обучителни затруднения по Български език и литература, с ученици от VI клас, ръководител - Йорданка Стоянова

3. Група за обучителни затруднения - "Подготовка за НВО по Математика", с ученици от VII клас, ръководител - Евгения Дренска