I клас, класен ръководител: Радка Димитрова

 I клас, класен ръководител: Радка Димитрова

I клас, класен ръководител: Радка Димитрова