Патронен празник - 130 год. от рождението на Д. Дебелянов